Se Sjøforsvaret skyte med skarpt i Andfjorden

foto