Befaring i Evenskjer viser flere mangler: – Trafikkfarlig for flere grupper