Klatreklubben mot nye høyder: – Med å bidra til økt bolyst i Harstad

foto