De vil få til privatskole uten foreldrebetaling

foto