6 av 10 nordmenn dårlig forberedt på utenlandsferie