Rådmann Hugo Thode Hansen og personalsjef Max Jenssen la onsdag fram sykefraværsstatistikken for Harstad kommune i 2017.

Den viser at fraværet nå er nede i 8,5 prosent, en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 2016, mens tallene for 2015 viste et sykefravær på 9,9 prosent.

10–11 prosent var normalen

– Dette er det laveste sykefraværet som noen gang er registret i Harstad kommune, og følger en trend vi de senere årene har sett går den riktige veien.

– Gjennom flere år lå sykefraværet på mellom 10–11 prosent. Det var på mange måter normalen. Men i løpet av de to-tre siste årene har vi i nært samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjennomført en rekke tiltak vi nå begynner å se resultatene av.

– Blant annet har enhetsledere og mellomledere jobbet tettere sammen med ansatte for å skape økt kompetansebygging, medvirkning, involvering og mestring i arbeidshverdagen. I svært mange tilfeller ser vi at dette har resultert i økt trivselsfaktor blant de ansatte, sier Thode Hansen og Jenssen.

Solid nedgang

Også innen helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren, som normalt har hatt de høyeste fraværstallene, viser tallene solid nedgang, ifølge Thode Hansen og Jenssen.

– For barnehagene viser tallene et sykefravær i 2017 på 9,7 prosent, ned fra 11,4 prosent i 2016, det vil si en nedgang på 14,9 prosent.

– Nesten identisk nedgang har helse- og omsorgssektoren, som i 2017 hadde 9,8 prosent fravær, mot 11,4 i 2016. For skolesektorens del er nedgangen mer beskjeden, fra 8,6 prosent i 2016, til 8,5 prosent i 2017, sier de og legger til:

Ytterligere reduksjon

– Selv om disse sektorene fortsatt har noe høyere sykefravær enn øvrige virksomheter i kommunen, som ligger på et snitt på 6,5 prosent, er det likevel svært gledelig at fraværet går så kraftig tilbake.

– Gjennom den innsatsen som gjøres ute på enhetene har vi tro på at det er mulig å redusere sykefraværet ytterligere. Derfor har vi satt oss som mål å få det ned i 7,8 prosent innen utgangen av 2018.

– Vi tror det er mulig, men det krever at hele organisasjonen har fokus på dette og jobber like målbevisst som i de to-tre siste årene, sier Jenssen og Thode Hansen.

på jobb: Ansatte i kommunen som var på jobb var rekordhøyt i 2017. Arkivfoto: Hans Viktor Øye Foto: Harstad Tidende