Irene Ås (72) fra Grytøy er kok forbannet. Nå går hun i bresjen for et senioropprør

foto