Tilbakeblikk: Her utbedret de ulykkesveien E10 i Tjeldsund

foto