Har funnet 37 millioner til gang- og sykkelvei på denne strekningen

foto