Ansatt ved fiskemottak foreslo hvordan to kvinnelige inspektører kunne øke haillet til mannskapet på en båt. Det endte med anmeldelse

foto