– Uheldig at store statlige etater ikke følger anbudsreglene