Kriss Rokkan Iversen aksjonerer mot dumping av gruveavfall i laksefjord

foto