Ber om tilskudd til å utvikle nettportal som floppet