Endringer i lov om hundehold – strengere krav til hundeeier