I en pressemelding skriver SV at stortingsrepresentanten fra Tromsø og nestlederen i partiet er en av dem som nå har mottatt krav fra skatteetaten etter Aftenpostens avsløringer rundt misbruk av Stortingets pendlerboligordning.

Dagbladet omtalte saken først.

– I september oppdaget jeg en skatteregel som var i strid med det Stortinget hadde informert oss stortingsrepresentanter om. Jeg tok derfor kontakt med Stortinget og gjorde dem oppmerksom på dette, og sendte brev til Skatteetaten med spørsmål om denne regelen omfattet meg, skriver Fylkesnes.

Ifølge Fylkesnes har han hatt dialog med Skatteetaten, og gitt dem nødvendig informasjon for å få avklart hva riktig skatt for forståelse av reglene skal være.

– Dersom Skatteetatens oppfatning er riktig, har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år, skriver SV-nestlederen.

Fylkesnes understreker at han vil gjøre opp for seg.

Ifølge VG risikerer Fylkesnes krav på over 350.000 kroner i skatter og avgifter, etter at han har leid ut hjemmet i Tromsø og bodde gratis i Oslo. Nestlederen ønsker ikke gå inn på detaljer rundt baksmellen.

– Jeg går derfor ikke inn i detaljer utover dette. Men som jeg tidligere har sagt, jeg kommer selvsagt til å betale skatt etter reglene.