Inviterer til støttekonsert for Ukraina, og ber harstadværinger bidra