– Det ser ikke ut som at samfunnet er modent for å ha busskur

foto