Spikret igjen vinduene på eiendom som ble kjøpt i forbindelse med Harstadåstunnelen

foto