Her tennes julegrana: – Glad vi har slike arrangement