Liz–Mari Vangsvik og nestleder Lars Johnny Pedersen ble begge gjenvalgt

foto