Siktede i forgiftningssaken slipper ut av varetekt