Det skal etter det NRK Troms erfarer være lokale lønnsforhandlinger i selskapet som har bidradd til at forsinkelsen har oppstått.

To arbeidstakergrupper i selskapet skal være misfornøyd med at flygerne har fått et bedre lønnstilbud enn dem, melder NRK Troms og Finnmark onsdag morgen.