Etter søndagens styremøte, har sportslig utvalg fått endelig beskjed om hvilke rammer det må forholde seg til når spillersamtaler, både interne og eksterne, skal igangsettes og fullføres i løpet av de nærmeste ukene.

Styreleder Frode Henriksen sier klubben ikke har mer å avse enn i 2015-sesongen.

Inntekter avgjørende

– Beløpet vil jeg ikke si, men rammen er nøyaktig som i år, og den er nok i nedre sjikt sammenlignet med klubbene vi konkurrerer mot, sier Henriksen.

Klubbledelsen er klar over at det kan bli tøffere å hevde seg i 2.-divisjon i 2016 enn i år dersom det blir innført et nytt seriesystem. Et forslag går på å halvere antallet 2.-divisjonsavdelinger fra fire til to. I så fall må HIL være blant de sju beste i 2016 for ikke å rykke ned og ryke ut av nasjonalt seriespill.

– Vi vet at det kan skje, men vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Det ser ikke ut til at inntektene våre øker, og da må vi fortsette en nøktern drift, sier Henriksen.

Omdisponerer

Styremedlem Lars Nyborg sier det trolig blir gjort økonomiske omdisponeringer innad i sporten.

– Vi har tidligere sagt at vi tror på en modell der vi har gode trenere og mange nok gode trenere. Det kan derfor gå mot enda lavere godtgjørelser for spillergruppa totalt sett, mens mer penger går til trenere som kan utvikle de spillerne vi til enhver tid rår over. Det er noe vi ser på akkurat nå, sier Nyborg.

Klubbutvikling

Nyborg understreker at dagens styre er valgt med én hovedoppgave.

– Vi skal utvikle klubben. Det gjør vi ikke med å bruke mer penger på spillere. Målet er selvsagt å få en så bra økonomi at vi - når tiden er inne - kan vi konkurrere også økonomisk med lagene vi spiller mot, sier Nyborg.