Fjerde politidistrikt med 12 prioriterte ulykkesveier er Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikt (UP-distrikt 11), og her er Bardu-rundkjøringen riksvei 86 på E6 i Troms prioritert på topp, skriver bt.no i dag.

* Prioriterte strekninger UP-distrikt 11 (Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark politidistrikt)

Bardu – Rundkj. Rv86 EV6 Troms

Buktamo-Finnsnes RV855 Troms

RV86 Kvaløysl.- Kaldfjord

RV862 Troms

Tromsdalen-Fagernes EV8 Troms

Storslett – Langslett EV6 Troms

Vadsø-Varangerbotn EV75 Finnmark

Høybuktmoen-Kirkenes EV6 Finnmark

Kåfjord – Rafsbotn (Alta) EV6 Finnmark

Olderfjord – Honningsvåg EV69 Finnmark

Hammerfest-Kvalsund RV94 Finnmark

Billefjord – Lakselv E6 Finnmark

Lenangen – Svendsby – Lyngseidet FV312 Troms

RV91

* Prioriterte strekninger for UP-distrikt 10 (Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt)

Majavatn – Mosjøen EV6 Nordland

Dunderlandsdalen EV6 Nordland

Saltdal – Hamarøy EV6 Nordland

Fauske – Bodø RV80 Nordland

Narvik – Gratangsfjell EV6 Nordland

EV6 Troms

Bjerkvik – Tjeldsund bru EV10 Nordland

EV10 Troms

Tjeldsund bru – Harstad RV83 Troms

Lødingen – Sortland EV10 Nordland

Fiskebøl – Å. EV10 Nordland

HAR PRIORITERT: Utrykningspolitiet (UP) har utarbeidet en liste over de 100 mest ulykkesbelastede veistrekningene i Norge. Foto: Jon Terje Eiterå