Etter at legekontoret og helsestasjonen i forrige uke flyttet over til Lyngstunet, ble det frigitt areal på 340 kvadratmeter.

Elleve ansatte ved plan- og utviklingsavdelingen flytter fra Spar-bygget. Kommunelege I, hovedtillitsvalgt og et par andre får også plass i kommunehus.

Spørsmålet er om fem ansatte, som i dag er lokalisert til Troms Kraft-bygget på Eidebakken, kan følge etter.

- Etter to møter har vi trukket konklusjoner for hva som må gjøres med bygningsmassen. Hovedprinsippet er at ombygginger skal koste minimalt ettersom dette er ei midlertidig løsning i påvente av nytt rådhus, sier Karlsen.

Kåre Karlsen tar sikte på at ledige lokaler kan tas i bruk i løpet av januar 2006.

(Framtid i Nord)

Foto: Arne Teigen