Vil beskytte barn og unge: – Skolestenging skal ha hjemmel i smittevernloven