Roper varsku om stor fare for elgpåkjørsler – ber folk være svært oppmerksomme

foto