Mor fra Harstad fikk medhold i at et barn som ble skadet ved UNN Harstad har rett på større erstatning

foto