Nedgang i straffesaker de to siste årene: – Grunn til å anta at dette skyldes pandemien