Fagbrevgalla og signering av læreplassgaranti i Arena Nord-Norge