– Det er ikke ordførerens jobb å garantere at folk ikke betaler for mye i gebyr