Har stengt vannet i et større område i Harstad etter lekkasje

foto