Snart settes oppdrettstorsk i sjøen over fjorden fra Harstad