Tegnet inn nytt boligfelt på Rolfs (78) eiendom, med vei rett gjennom hagen

foto