Ungdommer aksjonerte mot utbygging av oljefelt: – En trussel for naturmangfoldet

foto