– Rus, høy fart og uoppmerksomhet er årsaken til svært mange trafikkulykker