Håpefulle førsteklassinger sto spente før sin første skoledag

foto