Av:
  • Gisken Amanda Eriksen

20 førere fikk bot i Tjeldsund