Tenåring siktet for vold og ruskjøring

foto
En siktelse fra påståtte lovbrudd i sommer går som en tilståelsessak i Midtre Hålogaland tingrett Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen