Onsdag kom det 30 nye flyktninger fra Ukraina

foto