Tidlig i januar kunne alle som var innom Harstad kommunes postliste lese et personlig brev fra en kvinne der hun beskrev sensitive personopplysninger om tema som rus og sosiale problemer.

Harstad Tidende oppdaget brevet som lå åpent en hel dag på kommunens hjemmeside. Harstad Tidende gjorde kommunen oppmerksom på dette og brevet ble innen kort stund unntatt offentlighet.

Datatilsynet mottok 7. januar 2016 varsel om saken fra Harstad kommune.

- Harstad kommune har varslet innsender av e-posten om avviket. De personer som har fått sine sensitive personopplysninger utlevert er ikke informert om avviket, skriver Datatilsynet til kommunen.

Datatilsynet pålegger kommunen informere alle som ble omtalt i brevet med frist til 2. mai. Kommunen har samme frist til å opplyse Datatilsynet om innføringen av tekniske sikkerhetstiltak for å begrense muligheten for at uriktige tilganger gis ved publisering av dokumenter på internett.

Kommunen må også betale en bot på 100.000 kroner til statskassen.

- I skjerpende retning legger Datatilsynet til grunn at publiseringen av sensitive personopplysninger gjelder diagnoser, som er opplysninger som det ellers er strenge konfidensialitetskrav rundt. Dette er også en kategori opplysninger som den enkelte normalt ønsker å ha kontroll på med hensyn til hvem som har tilgang til, skriver Datatilsynet i sitt brev.

Harstad Tidende fikk denne kommentaren fra konstituert enhetsleder for Service- og dokumenttjenesten, Silvya Sætrevik Fagerland, da saken først ble kjent. Hun karakteriserte hendelsen som uheldig.

- Spesielt når det er så sensitiv informasjon som legges ut. Jeg beklager på det sterkeste og får selv vondt i hjerterota, sier Fagerland.

Det var kommunen selv som sendte melding om hendelsen til Datatilsynet.

- Kommunen lager nå en rapport om hendelsen. Kommunens rutine går ut på at en person registrer dokumentet, gjerne saksbehandler, mens en annen person i Service- og dokumenttjenesten legger dette ut. I denne prosessen skal det bli oppdaget om dokumentet skal unntas offentlighet. Helst bør flere øyne se gjennom dette utover dagen, sa Fagerland i januar.