Tirsdag skrev Harstad Tidende om støvproblemet i Harstad. Store mengder svevestøv får personer med pusteproblemer til å skygge unna byen.

Miljøpartiet De Grønne mener blant annet at grenseverdier for forurensning kan være en løsning.

– Generelle tiltak man kan iverksette for å få bedre luft i byene er å redusere veiutbygginger som øker kapasiteten inn mot byene. Man kan fastsette en grenseverdi for luftforurensning, og dersom befolkningen opplever at luftkvaliteten fremdeles ikke er god nok til tross av at man holder seg innenfor gitt grense, så kan man redusere grenseverdiene ytterligere, sier talsperson Aurora Bårdsen Nielsen.

Kollektivt

– Man kan styrke kollektivtilbudet slik at det blir færre biler på veiene, samt oppfordre og gjøre det mulig sånn at folk kan gå og sykle oftere istedenfor å bruke bil.

– Det kan også opprettes lavutslippssoner i byene og legges til rette for nullutslippsbiler, sier talspersonen for MDG i Harstad.

Avgifter

– En annen mulighet er å redusere antall parkeringsplasser i byene, og oppfordre folk til å ikke kjøre på asfalt med piggdekk, eventuelt innføre en piggdekkavgift.

– Man kan gi økte avgifter til det som bidrar til forurensning, og redusere avgifter til de miljøvennlige løsningene.

I sum mener partiet at alt må tas i betraktning for å komme problemet med svevestøv til livs.

– For å få god nok effekt av disse tiltakene trenger man å se helhetlig på problemet, avslutter Aurora Bårdsen Nielsen.