Styrker forskningen på vold mot samiske kvinner og barn