Det er en særdeles stygg sak som i disse dager er behandlet av Trondenes tingrett. Fire mindreårige gutter har ved to anledninger mishandlet en 13 år gammel gutt. Begge tilfellene skjedde sommeren 2017.

Hovedpersonen var en da 15 år gammel gutt. Han er nå dømt til fengsel i 90 dager, men slipper å sone dersom han i løpet av prøvetiden på to år gjennomfører ungdomsoppfølging med en gjennomføringstid på ett år. Han må også betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede gutten som i dag er 14 år.

Renneløkke

Den første hendelsen skjedde en junidag i Harstad. Domfelte tok, sammen med tre andre gutter, med seg 13-åringen til en gapahuk hvor de hadde gjort klart et tau med en renneløkke på, samt at de hadde brent navnet til fornærmede inn i gapahuken. De tvang 13-åringen til å ha løkka festet rundt halsen, holdt en kniv rettet mot han og ropte gjentatte ganger: «Innrøm at du er homofil», «si at du er homofil», eller lignende. Tauet ble etter hvert kuttet, hvoretter de på nytt festet tauet med løkka rundt halsen hans, bandt ham fast i en stokk på bakken, slo han i ansiktet med flat hånd og truet med å drepe han om han ikke sa at han var homofil. Til slutt slapp de han løs fra tauet og uttalte at han fikk ti sekunder forsprang slik at de kunne jakte og drepe han.

Den andre hendelsen skjedde i slutten av august. Da sperret domfelte, sammen med to andre gutter, fornærmede inne i en vanntank mens de urinerte og kastet avføring inn i tanken.

Spøk

Domfelte forklarte i retten at det hele var en såkalt «prank», altså en spøk. En av de fire filmet hendelsen. Hensikten med å filme var å kunne se fornærmedes reaksjon når han etterpå fikk vite at de bare hadde tullet med han.

Domfelte har ikke erkjent straffskyld for mishandlingene, men sier seg i stor grad enig i det som skal ha skjedd.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har krenket en annens fred ved hensynsløs adferd, og at han har handlet med forsett.

-  Retten anser tiltaltes adferd som helt klart moralsk forkastelig. Adferden ble utvist i to situasjoner der fornærmede ved den første hendelsen hadde en hengeløkke rundt halsen, og i den andre situasjonen var innelåst i en vanntank. Både de objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt, skriver tingrettsdommer Audhild Ulvang.

Fornærmede forklarte at han vart redd under hendelsen, og at han ikke visste hva de fire kom til å gjøre med han.