I det opprinnelige forslaget fra formannskapet het det at formannskapet skulle få fullmakt til å fatte endelig vedtak om blant annet dimensjonering av samarbeidstjenestene og eventuell lokalisering.