Da klassen publiserte bilde på Facebook, ble det delt over 4.800 ganger: Nå har elevene en oppfordring

Foran sitter Ciljan Bertsen (8), bak fra høyre til venstre er Kristoffer Mikkelsen (9), Savera Khan (9), Sivert Haukebø (9), Kaja Westvik Stormoen (9), Sanna Gullholm Holte (9), Leah Sofie Torheim Berg (9), Sebastian Redtad Jensen (8). Foto: Kristine Hals