UNN refser Harstad kommune: – Uverdig for dem som ligger og venter

foto