– Har anmeldt tidligere direktør ved Fartøyvernsenteret