Frisklivssentralen i Harstad valgt ut til å inspirere resten av landet