Urovekkende trend i politidistriktet – stadig flere anmeldes